Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

MALE, BEDANKT!!!
 

De parochiale werkgroep ‘Male, waar wij wonen’ organiseerde op 9 januari 2013 naar aloude traditie opnieuw ‘STERZINGEN’ . 27 kinderen van het kinderkoor en van de school “VBS Kantelberg” zongen o.l.v. Caroline een sterlied voor het goede doel. Ze verzamelden 300 pakjes met eetwaren en verzorgingsproducten en €1478 voor POVERELLO en het ‘Mobile School’ project. Tijdens de eucharistieviering ter nagedachtenis van E.H. M. Hostens werd nog eens 248€ opgehaald voor ons project.

Enkele ouders van de kinderen en enkele bestuursleden van ‘Male,waar wij wonen’ trokken elk met een groepje van 3 kinderen van deur tot deur in de straten van Male. Door tijdsgebrek konden ze spijtig genoeg niet alle bewoners van Male bereiken. Het initiatief werd door iedere Malenaar enthousiast onthaald en daarom steunden ze gul het project. De kinderen deelden dit enthousiasme en tekenden voor een tweede uitgave volgend jaar. Een grote proficiat aan alle deelnemers.

Nogmaals dank, dank dank… 

Voor het vertrek

Persberichten over sterzingen Male 2013

Nieuwsblad 18 januari 2013
 
Geld en pakjes voor Poverello
 SINT-KRUIS - De parochiale werkgroep Male waar wij Wonen en de school De Kantelberg trokken woensdag met driehonderd pakjes goederen en eetwaren naar Zuster Cecile van Poverello. Daarnaast schonken ze nog 600 euro aan Poverello. Met het sterzingen hadden ze meer dan 1.600 euro opgehaald. Zondag werd reeds 1.150 euro geschonken aan Pieter Rumbaut van Mobile School. mvn

 

 

Kinderen zingen van deur tot deur zoals aloude traditie

Nieuwsblad, DONDERDAG 10 JANUARI 2013,

SINT-KRUIS - De parochiale werkgroep Male-waar-wij-Wonen organiseert opnieuw ‘sterzingen', zoals de traditie. Dertig kinderen van het kinderkoor en van de school de Kantelberg zongen gisteren van deur tot deur in de wijk Male.

 De zingende Driekoningen trekken nog zelden van deur tot deur. De parochiale werkgroep Male-waar-wij-Wonen wil die aloude traditie herstellen. ‘Tegenwoordig bellen jongeren aan met Halloween, maar niet meer voor Driekoningen', vertelt Carlos De Rock, voorzitter van de parochiale werkgroep. ‘De traditie luidt dat kinderen dan telkens een gift vragen voor het goede doel. Van 1970 tot 1986 hadden wij in Male nog de grote sterrestoeten waar 25.000?toeschouwers naar kwamen. Zelfs het toenmalige BRT-Journaal heeft hier een reportage over gemaakt. De twee vorige jaren gingen wij met enkele jongeren gaan zingen, maar dit jaar hebben we het groter aangepakt. Met de hulp van het kinderkoor van de parochie en de school de Kantelberg hebben we een grote groep kinderen kunnen bereiken. Directeur Kristine Tas had haar leerlingen van de laatste twee jaren gemotiveerd om deel te nemen en geld in te zamelen voor Poverello en de Mobile School. Gisteren hebben dertig kinderen meegezongen.'

De jongeren werden in negen groepjes verdeeld. Ze gingen van deur tot deur om liedjes te zingen, net zoals vroeger bij Driekoningen. Tijdens de eucharistieviering van zondag 13 januari zal de opbrengst van het sterzingen overhandigd worden aan de vertegenwoordigers van Poverello en de Mobile School. 

Sterzingen 2013


 
 
 
 
 
 
 
 
 Dit jaar jammer genoeg geen kerstconcert, daar de
abdij dit organiseert op 8 december om 19.30 uur,
dit met het ensemble Loubistok uit Oekraïne.
 
Toch wil MWWW deze traditie niet laten verloren gaan en
maakt het zeker een afspraak in december 2013.