Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Michiel Hostens prijs 2014Tekenwedstrijd

"Male, Waar Wij Wonen"

Thema: "Goed zijn voor elkaar"

Als herinnering aan onze overleden proost, bij wie het vrijwilligerswerk nauw aan het hart lag, wil Male, waar wij wonen tweejaarlijks de Michiel Hostensprijs uitreiken. Deze keer was het een tekenwedstrijd met als thema “Goed zijn voor elkaar”. De wedstrijd richtte zich tot scholen in Sint-Kruis en Male, in het bijzonder tot de leerlingen van het derde kleuter, eerste, tweede en derde leerjaar. Per categorie werd een prijs voorzien in de vorm van een boekenbon van € 75, € 50 of€ 25. Ook werd er één klasprijs van € 100 voorzien voor de klas met het hoogste percentage deelnemende leerlingen.

De prijsuitreiking vond plaats op 12 januari 2014 in de kerk Sint-Thomas van Kantelberg in Male, dit na de eucharistieviering van 10.30.uur. Aan alle deelnemers werd eveneens een receptie aangeboden terwijl de deelnemende scholen een aandenken werd geschonken..

Deze pagina heeft nog geen inhoud. Binnenkort wordt ze bewerkt.

De laureaten , de schoolhoofden van de deelnemende scholen met schepen Franky Demon en OCMW voorzitter van Brugge, Dirk De Fauw.

De geselecteerde tekeningen van de winnaars aan de wedstrijd.