Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

"Michiel Hostens prijs" voorstelling


 

Opstelwedstrijd Male, Waar Wij Wonen ( Met de steun van CERA ).

 

Goed zijn voor elkaar

 

Als herinnering aan onze onlangs overleden proost, bij wie het vrijwilligerswerk nauw aan het hart lag, wil ‘Male, Waar Wij Wonen’ jaarlijks de Michiel Hostensprijs uitreiken. Het wordt de bekroning van een opstelwedstrijd waarvoor dit jaar het thema “Goed zijn voor elkaar” gekozen werd. De wedstrijd richt zich tot leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar die schoollopen in Sint-Kruis of Male of die in Male wonen. Per categorie wordt een prijs voorzien in de vorm van boekenbonnen van € 75, € 50 en € 25. Ook wordt per categorie één klasprijs ter waarde van € 100 voorzien voor de klas met het hoogste percentage deelnemende leerlingen. Bij een eventueel ex aequo van de klasprijs wordt een winnaar geloot.

 

De prijsuitreiking vindt plaats op 15 januari 2012 in de kerk Sint-Thomas van Kantelberg in Male, dit na de eucharistieviering van 10.30 uur. Aan alle deelnemers wordt een receptie aangeboden; de deelnemende scholen ontvangen een aandenken.

 

Hoe kan nu worden deelgenomen ?

 

De deelnemers moeten schoollopen in Sint-Kruis of Male of in Male wonen.

De steloefening wordt geschreven in het Nederlands (geen groepswerk!) en heeft als thema “Goed zijn voor elkaar”. Dit thema mag ruim geïnterpreteerd worden. De steloefening kan geschreven, getypt of geprint worden op een A4-blad met onderaan de vermelding van het leerjaar, de schuilnaam en de geboortedatum van de leerling. Samen met de steloefening bezorgt de deelnemer ook een enveloppe met vermelding: Michiel Hostensprijs –opstelwedstrijd vierde, vijfde, en zesde leerjaar, met daarin een behoorlijk ingevuld formulier “Inlichtingen” (zie voorbeeld). De steloefeningen en de enveloppes met inlichtingen worden op de diverse scholen opgehaald of kunnen bezorgd worden aan Martin Claeys, Brieversweg 365 in Male, dit vóór 30 november 2011. Een onafhankelijke 5-koppige jury zal de werkjes beoordelen.

 
 
Voorbeeldformulier:
 
Opstelwedstrijd Michiel Hostensprijs
 
Schuilnaam:
Geboortedatum:
Echte naam:
Adres:
Telefoon:
School:
Klas:

Aantal leerlingen in de klas